Budućnost
u koju vjerujete

Investirajte u sigurnu budućnost sa
godišnjih 3% povratka na investiciju

Liko Soho Group is an investment company based in Bar

Liko Soho Group je investiciona kompanija sa sedištem u Baru osnovana kao partnerstvo vodeće ukrajinske građevinske kompanije Liko Holding i Soho Group, crnogorske građevinske kompanije koja je u potpunosti modernizovala izgled grada Bara.

Naš zajednički cilj je da nastavimo da pružamo mogućnosti našim budućim klijentima koji ulažu u nekretnine, kao i da generišu nove standarde rezidencijalnog života i gostoprimstva sa našim sledećim projektom - najautentičnijim i najluksuznijim hotelom na jadranskoj obali.

Liko Soho Group će ovaj projekat realizovati kao hotel mešovitog tipa sa 5* u Baru, koji pored brojnih pogodnosti nudi i mogućnost kupovine luksuznih nekretnina visoke kategorije.

Informacije o
Liko Soho Hotelu

Investirajte u Vašu budućnost i nabavite
Ekonomsko državljanstvo

Program crnogorskog državljanstva putem ulaganja (CBI) omogućava investitorima da dobiju crnogorske pasoše za sebe i svoje porodice ulaganjem u projekte nekretnina koje je odobrila vlada – naš hotel je jedan od njih.

Blog